Förvaltning av fastighetsbolag

Hyra och fastighet

Avisering av hyror, hyresreskontra, hyresjusteringar, driftsavräkningar, frivillig skattskyldighet, jämkning av investeringsmoms, uppförandeskede etc.

Ekonomisk förvaltning

Löpande bokföring, scanning och webattest av fakturor, betalningar, projektredovisning, årsredovisning, deklaration, budget etc.

Rådgivning och konsultation

Analyser och utredningar, likviditet, finansiering, långtidsprognoser, utvecklingsprojekt, moms- och skattefrågor, transaktioner etc.

Certivo erbjuder alla delar i den ekonomiska förvaltningen av Er fastighetsbolag och våra system säkerställer löpande full inblick i bolagets ekonomi. Vi har mångårig erfarenhet av förvaltning av handels- och bostadsfastigheter och har erfarenhet av projektekonomi, momsfrågor och andra fastighetsspecifika frågor. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med utländska fastighetsägare.

När det gäller fastighetstransaktioner har vi erfarenhet av såväl rena fastighetstransaktioner som transaktioner av fastigheter förpackade i bolag. Vi har goda rutiner för upprättande av proformabokslut, överlåtelsebokslut, likvidavräkningar, momshandlingar m.m. Vi har erfarenhet från försäljningar av fastigheter till ett värde på några få miljoner kronor upp till försäljningar av bestånd på några hundra miljoner kronor.

Läs mer om hur vi arbetar med ekonomisk förvaltning här.