Förvaltning av bostadsrättsföreningar

Hyres- och avgiftshantering

Avisering av hyror och avgifter, hyresreskontra, avgifts- och hyresjusteringar, lägenhetsförteckning, överlåtelser och panter etc.

Ekonomisk förvaltning

Löpande bokföring, scanning och webattest av fakturor, betalningar, projektredovisning, årsredovisning, deklaration, budget etc.

Rådgivning och konsultation

Analyser och utredningar, likviditet, finansiering, deltagande i styrelsemöten och årsstämmor, långtidsprognoser, utvecklingsprojekt etc.

Certivo erbjuder alla delar i den ekonomiska förvaltningen av Er bostadsrättsförening och våra system säkerställer att styrelsen löpande har full inblick i föreningen ekonomi. Vi har mångårig erfarenhet av förvaltning av bostadsrättsföreningar och bostadsfastigheter och har egen erfarenhet av styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar. Vi förstår vilken av tillgängligheten då styrelsemedlemmarna ofta arbetar med föreningen på kvällar och helger.

Läs mer om hur vi arbetar med ekonomisk förvaltning här.