Ekonomisk förvaltning

Löpande bokföring

Vår målsättning är att redovisningen ska bidra till att skapa mervärde för Er som kund.

Redovisningen kommer lätt att handla om registrering av redan inträffade affärshändelser. Vi vill ge Er möjlighet att lyfta blicken och använda redovisningen som underlag för att fatta snabba affärsbeslut, förbättra likviditet och prognostisera framtiden.

Vi lägger gemensamt upp en strategi för vilka områden som är extra intressanta för er att följa upp och konterar därefter löpande på kostnadsställen och projekt. Vi är uppmärksamma på Er redovisning och lämnar gärna förslag på hur ekonomin kan hanteras mer effektivt.

Vi kan ta hand om hela eller delar av Er ekonomi, innefattande:

 • Löpande bokföring
 • Fakturascanning med fakturaattest via web
 • Leverantörsreskontra
 • Likviditetsbevakning och betalning
 • Kundfakturering och kundreskonra
 • Lönehantering och tidsregistrering
 • Avstämningar och periodiseringar
 • Arbetsgivar- och och momdeklaration
 • Projektredovisning
 • Rapportering

Bokslut och årsredovisning

Väl genomarbetade och dokumenterade bokslut minskar tidsspill och ökar fokus på framtiden.

Vi påbörjar förberedelserna inför bokslutet i god tid innan räkenskapsårets utgång för att på ett tidigt stadium optimera resultat och skatt enlighet med vad som är viktigt för just Er förening eller Ert företag.

Genom att vara ute i god tid och löpande ha framtida bokslut i bakhuvudet kan bokslut och årsredovisning upprättas snabbt efter årets slut. Vi förstår vikten av en god dokumentation och att detta sparar tid och minskar kostnader för granskning och revision. Det lämnar också mer utrymme för analys och reflektion kring det gångna året.

Bokslutsarbetet kan omfatta följande huvudpunkter:

 • Årsavstämningar
 • Periodiseringar
 • Bokslutspärm och bokslutsfiler
 • Projektavstämningar
 • Analys av resultat
 • Årsredovisning
 • Bokslutsgenomgång
 

Deklaration

Ett väl genomarbetat deklarationsunderlag minskar risken för otrevliga överraskningar.

Med utgångspunkt från bokslutet skapas ett deklarationsunderlag och en deklaration över årets verksamhet. Vi gör de skattemässiga justeringar som skall göras och vi för en dialog kring löneuttag och etc. i syfte att optimera skatt för dig som äger fåmansbolag.

Vi kan erbjuda följande deklarationstjänster:

 • Bolagsdeklaration
 • Skatteberäkningar
 • Löneuttag fåmansbolag
 • K10
 • Privat deklaration